Επικοινωνία

Ιόνιο Πέλαγος - Λευκάδα

Ουρανία Σιδέρη
Economist Ph.D, Ιδιοκτήτρια

Τηλ: +30 6973 986163 (mobile)
+30 210 2011701 (γραφείο)
+30 210 2282396 (οικία, fax)

e-mail: info@luxuryvillaslefkada.gr